Контакт

Дентална Клиника – Район Люлин Адрес: жк. Люлин 3, ул. „Добринова скала“ бл. 368 Тел.: 0879409460   Дентална Клиника – Район Овча Купел Адрес: кв. Овча Купел 2, ул. „Феникс“ бл. 34 Тел.: 0899376402Тел.: 0887451505